ASSA EML 5970

EML 5970

EML5970 är ett elektromekaniskt celldörrlås.

Användningsområde

ASSA elektromekaniska lås EML5970 är anpassat för nattlåsning i celldörrar i fängelser, häkten och dyl. där krav finns på att kombinera en säker låsning med andra funktioner som t.ex. tidsstyrning, loggning av öppningar, övervakning av låst/olåst position, etc. som kan fås genom att koppla EML5970 via styrenheten till ett övergripande styrsystem.

Egenskaper/funktion

 • EML 5970 är försett med två runda roterande regelkolvar
 • Cylinderlåsning
 • Utlåsning och inlåsning sker manuellt med hjälp av vred/trycke
 • Ellåskassetten spärrar alt. häver spärren för den manuella utlåsningen av regelkolvarna
 • Vid ev. elbortfall kan ellåskassetten låsas/låsas upp via låscylindern
 • EML5970 kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t.ex. passersystem, kodlås och kopplingsur
 • Låset kräver dock en styrenhet, DAC430R64, som sköter kommunikationen mellan motorlåset och styrsystemet
 • Inmonterade mikrobrytare för indikering av regelkolvarnas position låst/olåst samt ellåskassettens position låst/olåst
 • EML5970 har symmetrisk stolpe
 • Cylindern kan monteras från båda sidor
 • Nyckel kan tas ur i både låst och olåst läge
 • Fyrkanthålet för trycket är 9 mm  
 • Nyckeln kan tas ur i både låst och olåst läge
 • Låset finns i både höger- och vänsterutförande
 • Osymmetrisk låsning