Barnskyddande spärranordningar

ASSA OEMs säkerhetsanordningar som faller inom kategoring Spärranordningar är följande: