För fönster/fönsterdörr

I bygglagsstiftningen ställs krav på att byggnader skall utformas så att man får tillräcklig säkerhet vid användningen och så att risken för olycksfall begränsas. För ett tillräckligt skydd av barn ställs vissa krav på fönster- och fönsterdörrmontering i utrymmen där barn kan vistas. Om fönsters karmunderkant ligger lägre än 1,8 m från golv, skall fönstret vara försett med säkerhetsbeslag eller spärranordning. Om fönsterdörrs eller fönsters karmunderkant ligger under 60 cm från golv skall det vara försett med säkerhetsbeslag och spärranordning. ASSA OEM's har barnskyddande typgodkända beslag för fönster och fönsterdörrar (godkända av SITAC / Boverket enligt SS3587).