Nya versioner av låshus 710 och 711

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden genomför en versionsuppdatering av låshus 710-50, 710-50 MP, 711-50 och 711-50 MP.


De nya versionerna har följande specifikation:

  • Låshusens hakreglar är nu 9 mm, tidigare 7 mm.
  • Cylinderroddaren har 360° nyckelvridning mot tidigare 90°. Låshusen skall därför förses med dubbla cylindrar. 
  • Tryckesfallet på 710-50 är vändbart. Vid vändning måste borrskyddsplåten flyttas.
  • Låshusen är godkända enligt SSF 3522 klass 2B. För att uppnå SSF 3522 klass 2B skall dubbla runda cylindrar monteras.

Vid montage mot befintligt nödutrymningsbeslag 179A eller 179B måste hänsyn tas till information här.

Utbyte av låshusversioner kommer att ske succesivt. Eventuellt inneliggande lager av befintliga låshus slutförbrukas av Er och något återköp kommer inte att ske.

Tabell på utgående/tillkommande låshus enligt nedan:

 

Benämning

Utgående artikelnummer

Nytt artikelnummer

EAN13

LÅSHUS 710-50 HÖ Z 1P

357711163057

708203163057

7332404311080

LÅSHUS 710-50 VÄ Z 1P

357711165057

708203165057

7332404311110

LÅSHUS 710-50 MP HÖ Z 1P

357711433057

708203433057

7332404310878

LÅSHUS 710-50 MP VÄ Z 1P

357711435057

708203435057

7332404311073

LÅSHUS 711-50 Z 1P

357714167057

708205167057

7332404310892

LÅSHUS 711-50 MP Z 1P

357714437057

708205437057

7332404310991


Läs mer om låshus 710 och 711