Skeppet - en flexibel och trygg glasbyggnad

/Other/assa-se/om-assa/ASSA-nyhetsbrev/2018-3/Skeppet2.jpg

Skeppet i Karlstad är det första kontorshus som byggts i staden sedan tidigt 90-tal. Behovet av moderna lokaler var därför stort. Låg energiförbrukning och flexibla lokallösningar kännetecknar stadens nya landmärke, där glas och aluminium förenar funktion med estetik. Flexibiliteten förutsätter genomtänkta och säkra dörrmiljöer till vilka ASSA bidragit. Skeppet är också det första större byggprojekt, där ASSAs elslutbleck 960 används.

Skeppet har fem våningar och består av tre parallella huskroppar, förenade med två inglasade ljusgårdar. Även om den berömda Karlstadsolen lyste med sin frånvaro när reportageteamet besökte staden så var upplevelsen av Skeppet ändå ljus, varm och stilfull. Det ligger tryggt förtöjt i Karlstads inre hamn, där Klarälven mynnar ut i Vänern. Det marina läget gör den vackra glasbyggnaden till en inspirerande miljö för dem som arbetar där.

Centrumnära läge stort plus

Peab har byggt Skeppet inom ramen för en totalentreprenad med fastighetsförvaltaren Klövern som beställare. Byggnaden är en attraktiv arbetsplats.

–Till det bidrar det centrumnära läget med bostäder och service, menar Astrid Sjökvist, affärsenhetschef på Klövern. I Skeppet finns också en restaurang på 900 kvadratmeter och en matsal på 400 kvadratmeter för dem som arbetar i huset.

Efter diverse preludier innan projektet kunde sjösättas gick det sedan snabbt. Från första spadtaget till första inflyttning tog det bara 1,5  år. Inför byggstarten av 300-miljonersprojektet Skeppet hade Klövern en uthyrningsgrad på 35 procent.

–Normalt brukar vi vilja ha betydligt högre uthyrningsgrad, säger Astrid Sjökvist. Men tilltron till projektet och intresset från marknaden gjorde att vi vågade frångå den principen. I september 2017 var 94 procent av lokalerna uthyrda.

Företrädare för cirka 300 företag deltog i Handelskammarens invigning av de nya kontorslokalerna i Skeppet den 6 september. De var mycket imponerade av de fina lokalerna. Bilden är tagen i Skeppets matsal med vacker utsikt från våning fem. Där finns också en välbesökt terrass. Foto: Tommy Andersson

 

Fasader av glas och aluminium

Fasaderna är gjord av glas och aluminium, två underhållsfria material. Även branddörrarna är tillverkade av aluminium och godkända enligt brandklass EI 30.

–Kravet på en flexibel lokalanpassning, utifrån hyresgästens behov, har påverkat utformningen av dörrar och entréer, säger Christer Jowenberg på Karlstad Byggaluminium & Montage AB som Peab anlitade för fasadentreprenaden.  

ASSAs miljödeklarerade produkter säkerställer en flexibel, trygg och bekväm dörrmiljö.

– Vi har haft stor hjälp av ASSA med projekteringen av dörrmiljöerna, framhåller Christer Jowenberg. Det handlar om ett stort antal dörrmiljöer i aluminium, där dörrstängare, elslutbleck, dörrautomatik och låshus från ASSA används. Vi har själva svarat för merparten av monteringen av dessa komponenter, förutom själva cylinderlåssystemet dörrarna som Certego satt in.  

Skeppet är det första stora byggprojekt där elslutblecket ASSA 960 används.

–Det kan snabbt bytas ut t ex när nya hyresgäster flyttar in, berättar Christer Jowenberg. Skeppet har hakregellås från ASSA med nattlåsning för att försvåra för tjuvar som vill bryta sig in. För daglåsning används elslutblecket ASSA 960.   

Kan delas upp i nio kontor

ASSA elslutbleck i 900-serien passar till dörrar med högt ställda krav på listtryck samt normalt ställda krav på säkerhet. De används ofta för daglåsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

Varje kontorsplan är på 3 500 kvadratmeter.

–De fyra planen går att dela in i upp till nio kontorsenheter, säger Astrid Sjökvist. Det har påverkat valet av utrymningsvägar, vilket kräver gemensamma ingångar med dörrmiljöer som fungerar för alla. Flexibla, öppna och trygga lokaler är viktigt för att kunna attrahera hyresgäster. Behöriga personer ska på ett bekvämt sätt få tillträde till rätt lokal men inga andra. Klöverns lokaler ska också göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna arbeta där.

ASSAs produkter stödjer den policyn hos Klövern, liksom möjligheten till snabb utrymning vid brand och återsamling efter utrymningen.  

En god ytekonomi har varit en styrande faktor.

–Ytekonomin har tillgodosetts genom att ytor som kan nyttjas av flera hyresgäster, som kök och konferensrum, lagts utanför kontoren, berättar Astrid Sjökvist. Prefabkonstruktionen gör det också enkelt att flytta väggar. Det gör Skeppet till en mycket flexibel kontorsbyggnad.

– Vi rivstartade vår etablering i Skeppet med att visa upp vår nya mötesplats och berätta om vad den innebär för våra medlemmar, säger Frida Johansson, vd för Handelskammaren i Värmland. Foto: Tommy Andersson

 

Hållbarhet ett krav

 

Hållbarhet är ett krav från hyresgästerna.

–Det har påverkat valet av byggmaterial, framhåller Astrid Sjökvist. Det är ofta gjort av återvunnet material som ska kunna återvinnas igen när det tjänat ut. Skeppet uppfyller kraven för certifiering enligt Green Buildings krav. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler, BBR.

Konceptet för Skeppet gjordes av BAU arkitekter i Stockholm, där byggnadens form och huvuddrag framgick.

–Vi har utgått från detta koncept men behövt bearbeta det något, berättar Torbjörn Gustafson, ansvarig och handläggande arkitekt för Skeppet hos KLARA arkitekter i Karlstad. Både konsulter och entreprenörer känner glädje och stolthet över det fullbordade verket. Skeppet fyllde ett tomrum i hamnmiljön, där det nu ligger tryggt förankrat.

Spännvidder på 17 meter

Skeppets två huvudtrapphus fungerar som ljusgårdar.

–Alla hyresgäster på kontorsvåningarna kan nå minst ett av de två centralt belägna huvudtrapphusen, berättar Micke Strömberg, handläggande ingenjör hos KLARA arkitekter. Dagsljusinsläppet tillgodoses genom en lanternin i taket.  

Håldäcksbjälklag, som klarar en spännvidd på 17 meter, gjorde det möjligt att undvika ytterligare pelarrader.

–Det möjliggjorde i sin tur den flexibla lokallösning Klövern vill kunna erbjuda sina hyresgäster, säger Micke Strömberg.

En trygg byggnad ger trygga medarbetare och kan också underlätta rekryteringen av personal. Skeppet uppfyller Skyddsklass 2, den näst högsta klassen enligt Stöldskyddsföreningens normer.

Trapphusen till kontoren är uppglasade så att man kan se vem som kommer in.

–Det är en viktig trygghetsfaktor, framhåller Torbjörn Gustafsson. Till garaget under byggnaden kan man också röra sig tryggt, tack vare passagesystemet ASSA ARX.

Även Micke Strömberg har haft god hjälp av ASSAs projekteringsavdelning.

–Det är ett bra bollplank, menar han. Det kan t ex handla om val av låskistor för att uppfylla kraven för utrymning eller skyddsklass samt val av dörrstängare och dörrautomatik. Stödet från ASSAs projekteringshjälp underlättar för mig att få den funktion som krävs i ett visst projekt.

Uppmuntrar till möten 

Vad tycker då en av de många hyresgästerna om Skeppet?

–Det är byggnad som uppmuntrar till möten och det är bra för våra medlemmar, menar Frida Johansson, vd för Handelskammaren i Värmland. Några av dem finns liksom vi i Skeppet. Vårt nätverk är stort och till oss kommer därför tusentals personer varje år från olika företag. Vi har både spontana och inbokade möten och en omfattande utbildningsverksamhet.

I Skeppet finns många gemensamma ytor, t ex konferensrum.

–Det har vi stor nytta av och medlemmarna är mycket positiva till våra nya lokaler, säger Frida Johansson. Inre hamnen, där Skeppet ligger, är expansiv del av Karlstad som vi stolt visar upp för besökarna.

Kvadratmeterpriset är något högre än för de lokaler Handelskammaren tidigare hyrde.

–Tack vare den goda ytekonomin och flexibiliteten kan vi utnyttja lokalerna bättre än där vi satt förut, framhåller Frida Johansson. Totalt sett blir hyran därför inte högre än i de gamla lokalerna.

Är Skeppet en trygg byggnad?

–Vi har bara varit här i en dryg månad men det känns tryggt även när jag går ner i garaget på kvällen. Där finns en läsare som jag använder en tagg till. I våra egna lokaler har vi dubbla lås och larm.

 

Goda erfarenheter av ASSA ARX

 Caverion i Karlstad har svarat för elentreprenaden i Skeppet.

–Där ingick passersystemet ASSA ARX, berättar Peter Jansson, projektledare på Caverion. Totalt rör det sig om 16 enheter som bl a annat sitter vid entrédörrarna. Placeringen av läsarna är resultatet av en diskussion mellan oss, Klövern och Peab. Klövern har ASSA ARX passersystem i flera av sina fastigheter och har goda erfarenheter av det. Vi har också gjort larminstallationen. Den är dock inte kopplad till ASSA ARX eftersom larmfunktionen inte fanns när vi projekterade Skeppet. Vår entreprenad omfattar även den transformatorkiosk som står utanför Skeppet och som matas med högspänning från Karlstad elnät.

Precis som på ett kryssningsfartyg sjuder det av aktivitet ”ombord på Skeppet” även om det mera handlar om nytta än om nöje. Men man kan ha roligt på jobbet också, när arbetsmiljön är så inspirerande som i Skeppet. Särskilt när karlstadsolen lyser och det gör den ju ofta.

Fakta om byggtekniken: Källarplanet och våning fem är platsgjutna. I övrigt är det prefab med sandwichväggar och bjälklag av håldäck. Kynningsrud i Uddevalla är stomentreprenör och Integra i Karlstad och Trollhättan har konstruerat Skeppet. Den femte våningen är indragen och byggt med bärande väggar av förstärkningsreglar av plåt. Taket levererades som prefabricerade kassetter, uppbyggda med masonitbalk.