Integration mellan systemen CLIQ och Traka

/global/scaled/760x190x47x0x760x-1/Local-assaabloyopeningsolutionsSE-För företaget-Systemplattformar-TRAKA-Integration-CLIQ.jpg

ASSA ABLOY lanserar nu integrationen mellan CLIQ Web Manager och Traka Web. Fördelarna med lösningen är att administrationen av kundens nycklar blir enklare och säkerheten ökar med kombinationen av CLIQ nycklar och Traka nyckelskåpen. Personuppgifter, nycklar och behörigheter kan nu hanteras gemensamt för en enklare vardag.

Det blir enklare och smidigare att ge tillträde till CLIQ-nycklar som är placerade i Trakaskåpen. Tillträde till skåpen sker med befintliga passerkort som exempelvis ID06. Sedan styrs behörigheterna via CLIQ Web Manager så att rätt person får rätt nyckel. Säkerheten generellt blir också högre då färre nycklar tas med hem efter utfört uppdrag.

Som fastighetsägare får man bättre kontroll över sina nycklar, mindre administration och mera insyn in vem som haft tillträde var och hur länge de varit på plats. Det ger en bättre process med högre säkerhet och mera fokus på kärnverksamheten.

Lösningen används idag redan på flera av SISABs skolor och förskolor i Stockholm. En viktig fördel som SISAB fått förutom kostnadsbesparingen är att det minskar påverkar på miljön, då deras underentreprenörer behöver köra avsevärt mindre bil.

- Vi ser stort intresse från olika typer av kommunala och privata fastighetsägare, säger försäljningschefen Per Bielke. Särskilt de med utspridda fastigheter och förenklingen av hanteringen av deras underentreprenörer. Andra kunder är de inom telekom och energi som även de finns utspridda över landet. De kan spara mycket på den förenklade nyckelhanteringen som lösningen innebär.

På SKYDD visar ASSA ABLOY flera lösningar som kan hjälpa fastighetsägare. Kom och se lösningen med CLIQ och Traka som SISAB använder och mycket mera.

Läs mer om integrationen här