CLIQ® Cylindern certifierad

CLIQ® Remote cylindern är nu en certifierad produkt i SSF 3522 med underliggande mekatronik-kravställning i klasserna 3 och 5, samt Europa-norm EN 15684

Certifiering innebär en standardiserad prövning där en kompetent oberoende part intygar att ett företags processer, produkter och system eller en persons kompetens uppfyller en kravspecifikation, norm eller standard. Certifieringen är tidsbegränsad och under giltighetstiden genomförs kontinuerligt kontroller för att säkerställa att kraven uppfylls.

Att använda sig av certifiering vid upphandlingar eller inköp innebär att köparen vet vad den får – en garanterad och regelbunden kontroll på produkter och ledningssystem

Mer information om certifiering finns här https://www.sbsc.se/

Läs alla nyheter här