Vad är Panic Lockdown, 4 frågor till produktchef Björn Karlsson

/Other/assa-se/om-assa/ASSA-nyhetsbrev/2018-2/panic-lockdown-HD-2.jpg

Vi introducerar Panic Lockdown, en funktion i vårt säkerhetssystem ARX för skapa ytterligare trygghet för användaren i en flexibel lösning. Vi fick chansen att sitta ned med produktchefen Björn Karlsson, för att få bättre förståelse för funktionen.

En ny funktion i säkerhetssystemet ARX kallas Panic Lockdown, kan du berätta vad det är?

Panic Lockdown är en trygghetsfunktion i säkerhetssystemet som gör att användarna på ett snabbt och enkelt sätt kan låsa eller låsa upp en fastighet vid en utsatt situationer.

Det har tidigare funnits så kallad nedlåsning och upplåsning av i ARX, men det har varit relativt osofistikerat, relästyrt via tilläggskort, utan intelligens och centralerna i systemet har tidigare inte pratat med varandra. Det vi gör med den nya funktionen, Panic Lockdown, är att vi tar bort tilläggskorten, vilket gör att vi kan kommunicera med alla delar i ARX säkerhetssystem. Det i sin tur gör att vi enkelt kan skicka signaler mellan olika delar i ett system och tilldela aktiviteter på ett smidigare sätt.

Varför är det här en bra för slutkunderna och dess användare?

Det här är bra eftersom det är funktion som skänker trygghet till användaren och personerna i fastigheten. Lösningen är mycket säker och kostnadseffektiv. Den är säker i och med att vi har full kontroll på händelseförloppet och anslutningarna in i låsen. Den är kostnadseffektiv eftersom vi inte behöver dra några extra kablar eller ha skapa ny installation då funktionaliteten finns inbyggd i ARX. Det är dessutom flexibelt eftersom vi kan bygga upp olika zoner och scenarier beroende på vad vi vill åstadkomma.

Hur tycker du den skapar värde för användaren och dess organisation i vardagen?

Panic Lockdown skapar trygghet, förhoppningsvis kommer vi aldrig behöva använda de här funktionerna, men om det skulle hända något är det otroligt värdefullt att ha den på plats. Det är ett värde för alla parter som rör sig i en fastighet, att snabbt kunna låsa i det fall det behövs.

Titta bara på vad som händer i omvärlden idag. Säkerhet i skolor är ett exempel där det nu rustas för att säkra olika miljöer. Det finns strömningar i samhället, framför allt i USA, som gör att vi behöver vara mer måna om säkerhetsåtgärder. Det här gäller inte bara skolor utan alla miljöer där det rör sig många människor.

Vi kan även köra Panic Lockdown som en override till t.ex. ett brandlarm. I de fall man har satt igång ett brandlarm för att komma in i en byggnad, så kan Panic Lockdown då köras för att motverka de som vill ta sig in.

Jag tycker att det är jättebra att sådana här tekniska lösningar efterfrågas och skrivs in i upphandlingar, då det gör organisationerna mer robusta för att klara av tuffa situationer. Många organisationers säkerhet bygger idag på tillit om att inget händer, men det finns faktiskt busar som kan göra hemskheter och då vill det till att man är förberedd.

Vad tycker du är det bästa sättet att nyttja Panic Lockdown i sitt säkerhetssystem?

Den skall skapa trygghet, det handlar om att skapa rutiner omkring systemet, för trygghet kommer inte av sig självt. Utan rutiner och medvetenhet hjälper inte tekniken. Organisationen måste förstå hur man skall arbeta med lösningen för att den verkligen skall vara värdefull.

 

Panic Lockdown finns tillgänglig för alla kunder som använder Larm i ARX. Användaren kan nyttja funktionen med hjälp av en trigger som gör att funktionen utförs. Vi kallar funktionen för Panic Lockdown, men det fungerar också för upplåsning, så vi kan köra den omvänd för att öppna låsta dörrar. Läs mer om ARX säkerhetssystem