Nya versioner av panikreglar 1125 och 1125:1

/Local/assaabloyopeningsolutionsSE/Nyheter_Press/produktnyheter/Panikregel%201125%20-%201125-1%20ver2.jpg

Panikreglarna  1125 och 1125:1 har en ny design och förbättrad prestanda.

 

Nuvarande panikreglar utgår och ersättas av nya enligt tabellen nedan:

Nuvarande artikelnummer och benämningar Nya artikelnummer och benämningar
361282353031 PANIKREGEL 1125 M8 HÖ RF 706662353031 PANIKREGEL KPL 1125 M8 HÖ
361282355031 PANIKREGEL 1125 M8 VÄ RF 706662355031 PANIKREGEL KPL 1125 M8 VÄ
361283353031 PANIKREGEL 1125 M9-10 HÖ RF 706663353031 PANIKREGEL KPL 1125 M9-10 HÖ
361283355031 PANIKREGEL 1125 M9-10 VÄ RF 706663355031 PANIKREGEL KPL 1125 M9-10 VÄ
361284353031 PANIKREGEL 1125 M11-14 HÖ RF 706664353031 PANIKREGEL KPL 1125 M11-14 HÖ
361284355031 PANIKREGEL 1125 M11-14 VÄ RF 706664355031 PANIKREGEL KPL 1125 M11-14 VÄ
815675353031 PANIKREGEL 1125:1 M8 HÖ RF 706665353031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M8 HÖ
815675355031 PANIKREGEL 1125:1 M8 VÄ RF 706665355031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M8 VÄ
815676353031 PANIKREGEL 1125:1 M9-10 HÖ RF 706666353031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M9-10 HÖ
815676355031 PANIKREGEL 1125:1 M9-10 VÄ RF 706666355031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M9-10 VÄ
815677353031 PANIKREGEL 1125:1 M11-M14 HÖ 706667353031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M11-14HÖ
815677355031 PANIKREGEL 1125:1 M11-M14 VÄ 706667355031 PANIKREGEL KPL 1125:1 M11-14VÄ


Läs mer om de nya produkterna