ASSA ABLOY ARX - Kurser

Passersortimentet innefattar allt från läsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. ASSA ABLOY ARX passersystem är anpassat för modernare IT-lösningar.

Nedan följer alla kurser för ARX. 

ARX Hårdvaruinstallatör (Steg 1)

Här får du utbildning i installationskunskap av hårdvara med kablage, DAC, läsare, porttelefon, motorlås, elbleck. Testning av dörrmiljö med DIP3.
Målgrupp/krav: Kursen är lämplig för svagströms- elektriker eller motsvarande.
Kurslängd: 1 dag. Max 2 deltagare.

ARX Installatör och Driftsättare (Steg 2)

Här får du utbildning i nätverk, felsökning och säkerhet i koppling till ARX. Uppbyggnad av basstruktur med grundläggande ARX-funktioner.

Målgrupp/krav: Kursen är lämplig för installatör men med erfarenhet av andra system än ARX. Allmän datorvana.

Kurslängd: 2 dagar. Max 4 deltagare.  

ARX Avancerad (Steg 3)

Här får du utbildning i ARX-funktioner som hiss, porttelefon, zon, sluss, antipassback, trigger, import/export, bokning mm.

Målgrupp/krav: Kursen är lämplig som en fortsättning på ARX installatör och driftsättare.

Kurslängd: 1 dag. Max 4 deltagare.  

ARX Larmstyrning (Steg 3)

Här får du utbildning i Galaxy och larmstyrning via relä. Triggerfunktionen.

Målgrupp/krav: Kursen är lämplig för dig som idag är larminstallatör. Galaxykunskaper är en fördel.

Kurslängd: 1 dag. Max 4 deltagare.  

Larm i ASSA ARX (Steg 3)

Här får du utbildning i den inbyggda larmmodulen i ASSA ABLOY ARX.

Målgrupp: Kursen är till för er som har genomfört ASSA ABLOY "ARX installatör och driftsättare" och "ARX Larmstyrning", eller har motsvarande kunskaper.

Kurslängd: 2 dag. Max 8 deltagare. 

Plats: Stockholm

Hi-O (Highly Intelligent Opening)

Ingår i "ARX Installatör o Driftsättare".  

Offline i ARX

Ingår i "Aperio i ARX".  

Tillbaka till toppen