Vi är rädda om dina kontaktuppgifter

Hur det fungerar om du vill beställa nya nycklar samt hur vi behandlar dina personuppgifter?

För vissa låssystem med tillhörande nycklar, som kan köpas via någon av ASSA ABLOY Opening Solution:s återförsäljare, är det möjligt att kostnadsfritt registrera nycklarnas identifikationskod (”nyckelnummer”) via detta webbformulär. Om du väljer att göra detta har du möjlighet att därefter, via en av ASSA ABLOY certifierad låssmed, låta tillverka nycklar som är identiska med de nycklar som utgör del av det låssystem som du köpt. 

Om du vill utnyttja möjligheten att beställa fler nycklar, kommer låssmeden att verifiera att du är rättmätig innehavare av låssystemet och därmed har rätt att beställa nya nycklar genom att kontakta ASSA ABLOY Opening Solutions helpdesk.  

ASSA ABLOY Opening Solutution behöver behandla de personuppgifter som du lämnar genom att fylla i detta formulär för att kunna administrera beställningar av nya nycklar. De personer som behandlar dina personuppgifter är bundna av sekretessåtaganden.

Vidare har ASSA ABLOY Opening Solutions vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

 Vi ber dig att ta del av vår integritetsskyddspolicy. Där kan du läsa mer om hur ASSA ABLOY Opening Solutions behandlar dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har i förhållande till detta.