Hur det fungerar om du vill beställa nya nycklar samt hur vi behandlar dina personuppgifter

För vissa låssystem med tillhörande nycklar, som kan köpas via någon av ASSA AB:s återförsäljare, är det möjligt att kostnadsfritt registrera nycklarnas identifikationskod (”nyckelnummer”) via detta webbformulär. Om du väljer att göra detta har du möjlighet att därefter, via en av ASSA certifierad låssmed, låta tillverka nycklar som är identiska med de nycklar som utgör del av det låssystem som du köpt.

Om du vill utnyttja möjligheten att beställa fler nycklar, kommer låssmeden att verifiera att du är rättmätig innehavare av låssystemet och därmed har rätt att beställa nya nycklar genom att kontakta ASSA AB:s helpdesk. 

ASSA AB behöver behandla de personuppgifter som du lämnar genom att fylla i detta formulär för att kunna administrera beställningar av nya nycklar. De personer som behandlar dina personuppgifter är bundna av sekretessåtaganden.

Vidare har ASSA AB vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

 

Personuppgiftsansvarig

ASSA AB, org. nr. 556034-3161

Box 371 

631 05 Eskilstuna,

016-17 70 00

helpdesk@assa.se

 

Vi ber dig att ta del av vår integritetsskyddspolicy. Där kan du läsa mer om hur ASSA AB behandlar dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har i förhållande till detta.