Välja säkerhetssystem

Om du står inför valet att utrusta ditt företag eller verksamhet med ett modernt säkerhetssystem finns det en del saker att ha i åtanke. Det kan verka svårt och komplext vid första anblick och därför har vi sammanställt en checklista på egenskaper ett riktigt bra säkerhetssystem bör ha.

✓ Integrerat och öppet

Eftersom du vill att systemet ska samverka med fastighetens andra säkerhetskomponenter som larm, inpassering och låssystem är det viktigt att systemet har ett så kallat öppet gränssnitt. Det ska vara enkelt att integrera bokningssystem och personallistor med säkerhetssystemet. Exempelvis, om en person slutar ska dennes access utan krångel spärras automatiskt när hen tas ur systemet.

✓ Anpassningsbart för olika verksamhetstyper

Olika utrymmen kräver olika säkerhetsgrader. För organisationer med många olika verksamheter är det smidigt att ha ett säkerhetssystem som är flexibelt och går att anpassa till de olika verksamhetsområdena. För att underlätta i vardagen och hålla en hög säkerhetsnivå gäller rätt säkerhet för rätt verksamhet. Se till att säkerhetssystemen du utvärderar kan klara av olika säkerhetsgrader beroende vart det skall finnas.

✓ Uppfylla alla säkerhetskrav

För att försäkringsbolaget ska kunna ersätta eventuella skador finns det olika regelverk och krav som behöver uppfyllas. Det är därför viktigt att du väljer ett godkänt system. SSF Stöldskyddsföreningen och SBSC Svensk Brand är exempel på säkerhetsexperter som godkänner system.

✓ Vara ett decentraliserat – och centralt – system

Ett decentraliserat system möjliggör att systemet domänuppdelas vilket i sin tur underlättar administration och hantering av systemet. För att vardagen ska flyta på smidigt ska varje enskild verksamhet kunna styra sitt eget system för sin domän, även fast det är kopplat till en central larmenhet för perfekt säkerhetsnivå. Ett säkerhetssystem skall underlätta för verksamheten, inte vara ett hinder.

✓ Historia borgar för framtid

Var noga vid val av leverantör och installatör av ditt säkerhetssystem. Leverantören bör kunna visa upp gedigen historik av leverans och kvalitet eftersom säkerhet inte är något man chansar med. Det är också viktigt att utröna leverantörens kapacitet att fortsätta utveckla sina system under lång tid framåt eftersom förutsättningarna ständigt förändras.

Välj en leverantör som har goda relationer till sina installatörer eftersom en korrekt installation är avgörande för ett väl fungerande system. En installatör bör vara certifierad och löpande fortbildad inom de säkerhetssystem som är aktuella.