Skeptisk till trådlös passerkontroll?

Risk för driftstopp, obehörigt tillträde och kostsamma batteribyten. Det finns många åsikter om trådlös passerkontroll, men allt fler anser att oron är obefogad och att teknologin faktiskt fungerar.

I vår vardag handlar det mesta om elektronisk passerkontroll, och vi vet att det är säkert. Vi skulle ju inte lansera den här typen av lösningar om de inte höll måttet. Samtidigt märker vi att det inte är alla användare som delar våruppfattning, utan viss skepsis till elektroniken.

Batteridrivna lösningar

Även om de trådlösa alternativen numera är riktigt bra, finns det en viss osäkerhet kring batteridrivna lösningar. Det framgår av rapporten ”The Wireless Access Control Report 2018” från IFSEC Global

Många anser att batterier ger minst lika höga energikostnader som trådbundna lösningar. Här följer en kort översikt över de teknologier som idag används i elektroniska passersystem:

  • Passerkontroll online är kopplad till en server och informerar löpande om systemets status.
  • Passerkontroll offline fungerar oberoende av en server, genom att nya behörighetsdata och programvaror matas in via passerkortet.
  • Trådbunden passerkontroll får ström via kabel och kan ha internetuppkoppling via en trådad anslutning.
  • Trådlös passerkontroll drivs med batterier och kan ha en inbyggd trådlös serveranslutning – eller vara offline.

Bättre funktioner

Undersökningen från IFSEC Global tar upp trådlös teknologi, både online och offline. De som levererar denna typ av lösningar lägger stora resurser på att utveckla dem för att uppnå:

  • Ökad driftsäkerhet
  • Lägre strömförbrukning
  • Ökad användarvänlighet
  • Mindre underhåll

Drift av passerkontroll

Samtidigt kommer det att dröja innan användarna av dessa lösningar delar uppfattningen om att teknologin är funktionell, säker och kostnadseffektiv. Mindre än hälften av deltagarna i undersökningen anser att trådlös passerkontroll ger lägre driftskostnader än mekaniska passersystem eller trådbundna lösningar. Och som beskrivet tidigare finns det en utbredd uppfattning om att de energimässiga fördelarna inte uppväger de höga kostnaderna för att byta batterier.

Oro för driftstopp

Det som systemägarna oroar sig mest för är risken för driftstopp. En av tre anser att trådlös passerkontroll medför en allvarlig risk för att systemet ska sluta fungera. En – ej namngiven – säkerhetschef framhåller dessutom risken för att obehöriga skulle kunna ta sig in i lokalerna vid ett eventuellt strömavbrott. Låt oss titta närmare på de här uppfattningarna.

Läs också: Mer om passer och accesskontroll

Fakta om trådlös passerkontroll

Batteridrivna elektroniska lås och kortläsare har lägre totalkostnader för inköp, montering och drift än trådbundna alternativ. Det beror främst på att anpassning av dörrar genom urfräsning, borrning och kabeldragning är dyrt och arbetskrävande. Batterier är inte särskilt dyra. Dessutom blir de allt bättre och behöver inte bytas så ofta. Visst, de har en begränsad livslängd, men här snackar vi om runt 40 000 öppningar. Man kan se det som priset man får betala för flexiblare lösningar och enklare installation. Drift av ett elektroniskt passersystem omfattar löpande underhåll samt batteribyte. Detta kan ingå i serviceavtalet med leverantören, men vissa verksamheterr väljer att utföra arbetet själva.

Intresse för trådlöst

Samtidigt som ovan nämnda faktorer bidrar till en skeptisk inställning skapar de också ett ökat intresse för trådlös passerkontroll. Lägre installationskostnader, driftsekonomiska fördelar samt hög säkerhet och användarvänlighet gör att de flesta är positivt inställda till teknologin.

I undersökningen har man frågat dem som idag inte använder trådlös passerkontroll om de skulle kunna tänka sig att göra det. Det var dubbelt så många som svarade ja än nej. Detta tyder på att trådlös passerkontroll har etablerat sig som en trygg teknologi, men att vi som förmedlar budskapet fortfarande har en del att jobba med.