Säkerhetssystem skapar trygghet

Precis som flygplatser och bilar behöver säkerhetssystem för att förebygga farliga scenarion behöver också företag och skolor moderna system som hjälper till att säkra en god arbetsmiljö. Ett bra säkerhetssystem är helt enkelt avgörande för att ett företags anställda ska kunna känna sig trygga – och ha en smidig vardag.

Klas Stenmo är teknisk säkerhetsexpert på ASSA ABLOY och menar att ett effektivt och välanpassat säkerhetssystem kan göra stor skillnad i vardagen. Ett bra säkerhetssystem ska kunna erbjuda många olika dörrlösningar i ett för att göra vardagen smidigare och tryggare för företagets anställda.

– Om vi tar en skola som exempel behöver olika utrymmen sina olika låsfunktioner och säkerhetsåtgärder. Ett förråd för skolmaterial som papper och pennor behöver till exempel inte ha ett lika avancerat låssystem som ett rum med servrar, där stöldrisken och skyddsvärdet förstås är betydligt högre.

Utmaningen är att inte skapa krångel i onödan och samtidigt bibehålla en hög säkerhetsnivå. Ett säkerhetssystem ska ta hänsyn till precis den typen av aspekter och se till att systemets olika delar interagerar med varandra, förklarar Klas.

Historiskt har många säkerhetssystem sett i princip likadana ut, men i takt med teknikens utveckling har de moderniserats och blivit betydligt bättre och enklare att använda. För att underlätta människors liv, i stället för tvärtom.

– Eftersom ett system består av så många olika komponenter är det viktigt att det är så pass raffinerat att beståndsdelarna – så som lås, dörrautomatik, larmsystem, brandlarm och inpassering – samverkar smärtfritt.

Klas lyfter ett exempel kring brandlarm. Om larmet går, ska systemet i sin tur automatiskt låsa upp dörrar som möjliggör en snabb och säker väg ut ur byggnaden. Dessutom ska systemet vara utrustat med komponenter som känner av vart människor befinner sig så att systemet kan låsa platser för att försvåra eldspridning.

– Om någon del inte fungerar kan det få ödesdigra konsekvenser och det är därför det är så viktigt att inte tumma på kvaliteten när man väljer säkerhetssystem.

I skolattacker är det extra aktuellt, menar Klas och fortsätter:

– Om hot uppstår ska en lärare kunna låsa olika delar av skolan eller låsa in sig och eleverna. Det ska även finnas överfallsknappar kopplat till lås och säkerhetsaspekter som automatiskt larm till 112 till exempel.

All denna teknik som ska fungera smidigt och dessutom ha användarens beteende i åtanke. Om systemet är för komplicerat för användaren kan det skapa en olustkänsla. På så vis ska det i närmaste vara osynligt; en del i vardagen, men utan att störa.

Ytterligare en aspekt är att systemet inte ska gå att manipulera. Det måste finnas ett välutvecklat manipuleringsskydd inbyggt i systemet så att obehöriga inte ska kunna ta sig in i systemet via internet och låsa alla dörrar med en knapptryckning.

– Då har vi minst sagt ett problem, menar Klas Stenmo.

Säkerhetssystemets grunduppgift är att underlätta för människor och förebygga att hotfulla situationer uppstår. Med ett bra och modernt säkerhetssystem hjälper vi företag att skapa en trygg arbetsmiljö och underlättar för människor i vardagen, utan att tumma på säkerheten.