Hur anpassar vi traditionella nycklar till alla nya, moderna innovationer som dyker upp?

Nyckelhantering

Hur anpassar vi våra stenåldersnycklar till alla nya, moderna innovationer som dyker upp? Emma Petersson är projektledare och säkerhetsrådgivare på ASSA ABLOY och arbetar med att hjälpa kunder att anpassa nyckelhantering till de nya moderna säkerhetssystemen.

Olika lösningar beroende på förutsättningar – varje situation går att lösa

– När en verksamhet ska synka nyckelhanteringen till säkerhetssystemet finns det olika lösningar beroende på kundens förutsättningar. Om det redan finns ett stort befintligt bestånd av mekaniska nycklar angriper vi hanteringen på ett annat sätt än om det är en helt ny verksamhet utan tidigare nycklar, men varje situation går att lösa, säger Emma Petersson.

Även om många idag går över till digitala nycklar och passersystem så kommer fastighetsägarnas nycklar ändå vara en del av säkerhetssystemen – detta i form av reservnycklar, bilnycklar till servicefordon, eller nycklar till den delen av verksamheten där det inte är ekonomiskt försvarbart att installera ett passersystem

Många organisationer och arbetsgivare, till exempel kommuner, har ett stort befintligt bestånd av “vanliga” mekaniska nycklar och cylindrar. Då kan det vara en god idé att göra en så kallad “smart” hantering av de befintliga nycklarna i stället för att byta ut allt. Med hjälp av smarta nyckelskåp går det att skapa spårbarhet på nycklarna så att man kan se vem som använt en specifik nyckel och vilken tid den har hämtats ut.

Ökad kontroll och frigjorda resurser

Risken med en mekanisk plattform är att man tappar kontrollen över vem som har tillgång till vilka utrymmen. Med spårbarheten kan företaget bli tydligare med konsekvensen av att inte ha lämnat tillbaka en nyckel i tid, och påminnelser kan gå ut automatiskt via mail till den som lånat en nyckel. Lösningen ökar inte bara kontrollen och minskar pappersarbete, utan frigör också resurser som idag lämnar ut, tar emot och jagar försenade nycklar. Tillträde till skåpen och vem som ska ha vilken nyckel hanteras enkelt via ett personligt passerkort.

Läs också: Hur SISAB sparar miljoner och ton varje år med hjälp av decentraliserad nyckelhantering

Rör det sig däremot om ett helt nystartat företag eller nya lokaler, har kunden möjlighet att välja en digital plattform fullt ut. Det innebär att kunden i stället för nycklar använder sig av personliga passerkort och pinkod.

– När säkerhetssystemet samverkar med nyckelhanteringen avlastas företagen oerhört i form av administrativa arbetsuppgifter, säger Emma Petersson.

Läs också: Hur nyckelhantering kan hjälpa din organisation

Trygghet för både företag och anställda

Med en helt digital plattform är det inte en katastrof om någon anställd skulle tappa bort sin nyckel – allt finns lagrat i säkerhetssystemet. Tappar en anställd mobilen gäller samma sak, med en synkning av säkerhetssystemet går det att spärra de utrymmen hen har tillgång till så att ingen obehörig kan ta sig in. Det blir med andra ord en stor trygghet för både företaget och de anställda.