Vad ersätter nyckeln i ett nyckelfritt passersystem?

Nyckelfri accesskontroll

Även om ett passersystem kallas nyckelfritt, måste användarna på ett eller annat sätt visa att de är behöriga att låsa upp. Idag finns det en mängd lösningar att välja mellan. Genom att ta steget från ett helmekaniskt låssystem slipper man traditionella mekaniska nycklar.

Ett elektroniskt passersystem ger en helt annan kontroll över säkerheten i byggnaden än vad man får med konventionella patenterade låssystem. Den här artikeln ger en inblick i några av nyckelalternativen som finns idag. Även om dessa system kallas nyckelfria, kommer man inte ifrån behovet av en bricka, kod eller annan lösning.

Bricka

Bricka kallas en plastkapsel med inbyggd trådlös och krypterad kommunikation. Du aktiverar låset genom att hålla brickan över en kortläsare.

Passerkort

Ett passerkort är ett plastkort med inbyggd elektronik för trådlös krypterad kommunikation med kortläsaren. Passerkortet kan ha en mängd olika funktioner; förutom att låsa upp dörrar kan man till exempel använda det för att betala i lunchmatsalen.

Läs också: Moderna säkerhetsystem skapar trygghet på jobbet

Kod

Kod är en pinkod som du knappar in för att låsa upp. I kommersiella byggnader används detta ofta i kombination med ett passerkort som en extra säkerhetsfaktor. I privatbostäder är det vanligare att man använder endast koden för att aktivera det elektroniska dörrlåset.

Smartphone

Här kommunicerar låset och mobiltelefonen trådlöst via NFC (Near Field Communication) eller Bluetooth via en app. NFC kräver att man håller mobilen nära kortläsaren på samma sätt som man gör med en bricka eller ett passerkort. Bluetooth fungerar på några meters avstånd. Det är också möjligt att styra elektroniska dörrlås via mobilnätet. Detta är en populär funktion i lösningar för privatbostäder.

Elektromekanisk nyckel

En elektromekanisk nyckel är en kombinerad lösning där en fysisk nyckel förs in i låscylindern. Nyckeln innehåller data som utbytes med låset när man sätter i nyckeln, och när en behörig nyckel identifieras hörs en signal som bekräftar att användaren kan vrida om nyckeln. Utan behörighet kan låset inte öppnas. Detta är särskilt användbart när det krävs passerkontroll i geografiskt utspridda lokaler.

Biometri

Biometriska lösningar skannar ögon, fingrar eller andra kroppsdelar för att identifiera och släppa in behöriga användare. Detta är ett område som utvecklas snabbt, och lösningarna blir allt bättre. Fingeravtryck och irisskanning är mest utbrett.

Tidsstyrning

Detta är den enda helt nyckelfria lösningen, med två olika lägen: stängd eller låst dörr. Dörren är olåst under vissa tider, till exempel en butiks öppettider eller den period då det är mest praktiskt att huvudentrén till en kontorsbyggnad är öppen. Före och efter den angivna tidsperioden används passerkort eller andra nyckelalternativ.

Fjärrstyrning

Fjärrstyrd aktivering av lås är vanligast i parkeringsgarage, antingen med en separat fjärrkontroll eller en lösning som kan styras från mobilen.

Säkerhetszoner

Passerkort är vanligast i kommersiella byggnader, medan brickor och mobiltelefoner är alternativ som ofta används till elektroniska lås i bostäder. Sådana ”nyckelfria” lösningar är mer flexibla än mekaniska nycklar, både för användare och systemägare. Med ett rent mekaniskt låssystem blir det många nycklar att hålla ordning på, särskilt i byggnader som har olika säkerhetszoner. Passerkort är smidigare och möjliggör hantering av såväl passerkontroll som larm.

Läs också: Checklista när du skall välja säkerhetssystem

Flexibilitet

Även om man använder begreppet nyckelfritt dörrlås, så är det i själva verket inte nyckelfritt. Man måste alltid identifiera sig och styrka sin behörighet på ett eller annat sätt för att låsa upp. De alternativa nycklarna har flera funktioner och ger en större flexibilitet än mekaniska nycklar.