AccesskontrollAccesskontroll är säker hantering av tillträden för människor när de flyttar genom en byggnad eller på en plats.

Accesskontroll

Så fungerar det

Ett accesskontrollsystem garanterar att rätt personer kan komma in på rätt områden vid rätt tidpunkt och benämns ofta som passersystem. Till skillnad från vanliga mekaniska nycklar är åtkomstkontroll flexibel och dynamisk. Det möjliggör för säkerhetspersonal att dela ut eller återkalla en användares behörigheter när de behöver – ungefär som ett automatiserat trafikljus som du kontrollerar.

Läs mer här →

Funktioner

Accesskontroll kan omfatta elektroniska dörrlås för extern och invändig användning; läsare för hissar eller parkeringsplatser och trådlösa elektroniska lås på skåp. Brukarna i systemen kan öppna dörrar och andra lås med ett access-kort, en programmerbar elektronisk nyckel, en PIN-kod, en mobilapp – eller till och med ett val av alla fyra. Alla organisationer med områden eller tillgångar som inte ska vara offentliga för alla eller om det är att dra nytta av att installera ett system för åtkomstkontroll.

Läs mer här →

Referenser

Smarta verksamheter behöver smarta och sofistikerade säkerhetslösningar. Vilket system passar bäst på din organisation? Läs vidare för att lära dig mer om hur accesskontroll fungerar i in bransch 

Läs mer här →