Accesskontroll: Smartphone eller plastkort?

Accesskontroll

En app i mobilen i stället för det traditionella passerkortet möter en del skepsis bland både systemägare och användare, och för närvarande är denna typ av lösning inte särskilt utbredd. Säkerhet och batterikapacitet är A och O.

Om du har lekt med tanken att använda mobilen som passerkort är du inte ensam. Bara nästan. En undersökning gjord av Gartner 2017 visar att det är väldigt få systemägare som har valt denna lösning. Orsaken till det svala intresset har såväl med personlig inställning som med praktiska säkerhetsfrågor att göra.

NFC och Bluetooth

Teknologin fungerar. Användaren installerar en app i mobiltelefonen och använder den på samma sätt som ett vanligt passerkort.Behörigheten överförs i krypterad form via internet, och Bluetooth-anslutningen i mobilen kommunicerar med kortläsaren. Idag används den energisnåla versionen Bluetooth Low Energy.

Enklare administration

För dig som administratör innebär mobilvarianten enklare rutiner, eftersom du inte behöver ha tillgång till själva kortet för att ändra behörigheten. Användarna laddar själva ner appen, och du utför dina uppgifter via nätet. Ett passerkort är inte särskilt dyrt att utfärda eller ersätta om det försvinner, utan vinsten ligger i sparad tid. Dessutom ger det en extra säkerhet och flexibilitet att kunna ändra eller återkalla behörigheter omedelbart.

Läs också: Moderna säkerhetssystem skapar trygghet på jobbet

Batterikapacitet

Användarnas största invändning är att Bluetooth och NFC har en negativ inverkan på batteritiden. Enligt min mening finns det dock ingen anledning att oroa sig för att batteriet ska ta slut under dagen. De flesta som använder en smartwatch, handsfree i bilen eller trådlösa hörlurar på bussen eller t-banan har ju Bluetooth aktiverat på telefonen hela tiden.

Passerkontroll är nog den batteriförbrukare som kräver minst ström i det här sammanhanget. Vissa applikationer kommunicerar via Bluetooth först efter en manuell åtgärd av användaren, som exempelvis att klicka på en symbol i appen. Dessa argument framförs av systemägarna och användarna själva i en rapport om trådlös passerkontroll, The Wireless Access Control Report 2018, från IFSEC Global.

Här följer några exempel från denna rapport:

Andel som ser fördelar med mobilbaserad passerkontroll

Andel som ser nackdelar med mobilbaserad passerkontroll

 

Dataintrång

Säkerheten får naturligt nog mycket uppmärksamhet. En mobiltelefon i händerna på fel person skulle å ena sidan kunna leda till säkerhetsöverträdelser.

Å andra sidan är en smartphone säkrare än ett passerkort. För att låsa upp mobilen krävs ju att man ritar ett mönster, skannar sitt fingeravtryck eller slår en kod. Och folk tenderar att ha bättre koll på sin mobil än sitt passerkort.

CYOD (Choose Your Own Device)

Men – som systemägare kan du inte vara helt säker på att användarna faktiskt upprätthåller säkerheten genom att se till att mobilen alltid är låst. I så fall kan kostnaderna rinna iväg: För 100 procents säkerhet måste företaget ställa in mobiltelefonen för varje enskild medarbetare. Det kräver mycket arbete. Vissa menar att det krävs en CYOD-policy (Choose Your Own Device), där användarna kan välja mellan ett antal olika mobiltelefoner som är inställda enligt verksamhetens säkerhetskrav.

Passerkort på hotell

Verksamheter med en lägre säkerhetsnivå har insett fördelarna med en app i stället för ett fysiskt passerkort: Hotellbranschen. Många hotell inser värdet av att gästerna automatiskt får ett elektroniskt passerkort vid incheckning. Behörighetsnivån kan enkelt korrigeras, samtidigt som man får en extra kanal för att tillhandahålla gästerna med ytterligare tjänster och erbjudanden.

Innovationer på gång

Även om teknologin är beprövad, upplever jag att den har en låg spridning. Bortsett från hotellen är det endast fem procent av alla verksamheter världen över som har valt en mobilbaserad passerlösning. Smartphones är visserligen en ung teknologi som bara har använts av allmänheten i drygt tio år. Du bör absolut följa med i utvecklingen och se vilka innovationer branschen kommer med under de närmaste åren för att öka spridningen.