ABLOY ELLÅSElektromekaniska lås med hög säkerhet och hållbarhet

En säker och hållbar framtid med ABLOY Ellås

I över 40 år har ABLOY Ellås skyddat några av världens mest kända landmärken. Våra produkter är utformade för hög säkerhet och hållbarhet, med precisionsprestanda under alla driftsförhållanden. Hållbarhet är ett ledord för samtliga delar av våra processer, från inköp och tillverkning till energieffektiv drift och modulär design som förenklar uppgraderingar genom återanvändbara komponenter.

Fördelen med hög säkerhet och funktionell design

ABLOY Ellås skapar en ny standard för förtroende för varje dörr och höjer dörrens säkerhet till högsta nivå. Låsen är lämpliga för miljöer med hög säkerhet och kan enkelt integreras i ett passersystem. Våra produkter är utformade för att förhindra manipulering med beprövad hållbarhet. Energieffektivitet är också en funktionell fördel, eftersom ström normalt bara förbrukas när låset används. Med många driftsalternativ tillför ABLOY Ellås extra intelligens till din dörrsäkerhet.

Framtiden bygger på hållbarhet

Varje detalj har betydelse. Hållbarhet och låg energiförbrukning är ledord för varje process och produkt inom ABLOY Ellås. Detta omfattar inköp av etiska mineraler och icke-farliga kemikalier. Våra lås är robusta och hållbara, tillverkade av återvinningsbara material för att minimera miljöpåverkan och kostnader. Låsens modulära design säkerställer också att många komponenter är användbara under produktuppgraderingar. Produktions- och kvalitetshanteringsprocesser är certifierade enligt alla globala standarder ISO9001 Kvalitetshantering, ISO14001 Miljöledning och ISO45001 Arbetsmiljö och säkerhet. Sedan 2015 har Abloy följt riktlinjerna för avfallshantering och använder koldioxidneutral energi. Energihanteringssystemet är ISO15001-certifierat. År 2015 minskade vår Joensuu-fabrik sitt deponier till noll. Det återvinner också vatten till drickskvalitet.