Kamerabevakning

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar vid kamerabevakning av våra fastigheter och skyddade lokaler.

Ändamålen med bevakningen är:

  • Att förhindra och kunna utreda brott som begås i våra lokaler och vi kommer att lagra uppgifterna i 10 dagar från inspelningstillfället. 
  • Att förhindra och kunna utreda brott som begås i våra säkerhetsklassade lokaler och vi kommer att lagra uppgifterna i 90 dagar från inspelningstillfället. 


Åtkomsten till det inspelade materialet är starkt behörighetsbegränsat och används endast vid misstanke om brott. 
Har du frågor gällande denna behandling av personuppgifter eller vill veta vilka andra ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, kontakta oss på kontaktcenter-integritet.

Du kan även läsa mer i vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.