Vad är RoHS?

Restriction of Hazardous Substances är en Europa-lagstiftning som förbjuder användning av 10 av dom farligaste ämnena i elektronikprodukter.

Hur jobbar ASSA ABLOY med RoHS?

Vid framtagning av nya produkter analyserar vi produktens ämnesinnehåll mot ställda lagkrav som varnar om farliga ämne skulle påvisas.

För äldre produkter har vi nära kontakt med vära leverantörer som säkerställer att vi får information om våra produkter innehåller farliga ämnen.