Vårt agerande

Hållbarhet kräver ett gemensamt engagemang. Genom att samarbeta och dela med oss av idéer och kreativitet kan vi uppnå våra mål. Alla våra medarbetare världen över ska agera i enlighet med ASSA ABLOYs hållbarhetsstrategi, som inkluderar miljöhänsyn, utveckling och främjande av hållbara produkter, hälsa och säkerhet, socialt ansvar och våra affärspartners efterlevnad.

Hållbar innovation skapar ökad kundnytta

Allt fler av våra kunder efterfrågar hållbara lås- och säkerhetslösningar, främst med tanke på energibesparingar och de boendes hälsa. Hållbar innovation är avgörande för att tillgodose kundernas krav och ASSA ABLOY har tagit fram specifika metoder för att integrera hållbarhet i produktutvecklingen.

Noll avfall

Vi strävar efter att minimera avfallet överallt där det är möjligt. Vårt mantra är ”Minska, Återanvänd, Återvinn”, där fokus ligger på att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan för att undvika att det uppstår från första början. I Europa, Mellanöstern och Afrika har 15 av våra anläggningar nått målet med noll avfall till deponi. För att verifiera detta påstående har vi anlitat den internationellt erkända icke-statliga organisationen Carbon Trust.

Miljövarudeklarationer (EPD:er)

Vi går i bräschen för en mer transparent och hållbar global industri genom att delta i EPD-programmet och har sedan 2008 tagit fram över 250 miljövarudeklarationer inom flera olika produktkategorier. Här kan du läsa mer om programmet eller söka i vårt EPD-bibliotek.

Utbildning leder till ökad medvetenhet

För att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor tillhandahåller vi korta, interaktiva webbkurser för medarbetarna och ger dem befogenhet att agera. Våra miljöteam hjälper oss att verka på ett mer effektivt, innovativt och hållbart sätt.