Medarbetarundersökningar

Vår fortsätta framgång är beroende av våra medarbetares välmående.

ASSA ALOY gör kontinuerliga medarbetarundersökningar för att ta hand om våra medarbetare.

Vi vill säkerställa att våra medarbetare känner sig inkluderade, engagerade och motiverade.

ASSA ABLOYs medarbetarundersökningar bidrar med att vi kan upprätthålla en hållbar arbetsplats för våra medarbetare.