Mångfald

ASSA ABLOY strävar efter att organisationens medarbetare ska återspegla hur samhället ser ut.

Vi värdesätter mångfald och ser det som en stor fördel där vi kan ta tillvara på den kreativitet som händer vid samspel av varandras olikhetstänk

Vi är stolta över mångfalden i vårt företag eftersom det har gjort att vi är ett dynamiskt, innovativt och snabbväxande företag