Jämställdhet

ASSA ABLOY strävar efter att arbetsplatsen ska vara jämställd. Att alla ska behandlas på samma villkor oavsett kön är en fråga som vi prioriterar och följer.

Ett kvinnligt nätverk för våra kvinnliga medarbetare har initierats vilket bidrar till en förbättrad jämställdhet på ASSA ABLOY.

Vårt mål är att försätta öka andelen kvinnor i de avdelningar där det är obalans mellan könen.