Hälsa & Säkerhet

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hälso-och säkerhetsprestation. Vi ska alltid följa gällande lagar och säkerhetskrav. Vår säkerhet inom verksamheten är ett kollektiv ansvar som delas av ledningen och alla anställda

Vi anser att:

  • Säkerhet är vår högsta prioritet och är en förutsättning för att göra affärer
  • Säkerhet är allas ansvar
  • Alla skador är förebyggbara
  • Utbildning och upplärning för att arbeta säkert är viktigt
  • Våra ledare är förebilder inom säkerhet och främjar praxis i sitt team  genom aktiviteter vid arbetsplatsen
  • Säkerhetsincidenter ger möjligheter att lära, förbättra och vidta förebyggande åtgärder
  • Vi är engagerade i att minska risker på arbetsplatsen