Code of conduct

ASSA ABLOY tror på ett ansvarsfullt socialt, miljömässigt och etiskt beteende och förväntar sig detsamma av sina affärspartners. Vi vill utvecklas med långsiktig hållbarhet i fokus med hållbara relationer.

Vår uppförandekod omfattas av affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållande, miljö och hälsa och säkerhet.

ASSA ABLOY respekterar de lagar och förordningar där företaget har sin verksamhet inom.

Vi accepterar inte tvångsarbete, slavarbete, barnarbete eller diskriminering.