Våra värderingar

Hållbarhet är en viktig drivkraft genom hela ASSA ABLOYs värdekedja. För att uppfylla och överträffa kundernas behov integrerar vi hållbarhet i innovation, inköp, produktion och personalutveckling.

Innovation

Vi utvärderar nya produkter utifrån ett livscykelperspektiv. Många av dessa produkter bidrar till att spara energi tack vare förbättrad isolering och intelligent kontroll av lås- och säkerhetslösningar.

Kunderna

Vår ambition är att leverera högkvalitativa, hållbara produkter som uppfyller och överträffar kundernas krav, är tillverkade med minsta möjliga resurser och har en minimal miljöpåverkan under hela livscykeln. Slutanvändarna kan vara allt ifrån stora institutioner och företag till små och medelstora kunder, inklusive bostadsägare.

Inköp och tillverkning

Varje år köper vi in stora mängder material, komponenter och produkter från över 7 000 direktleverantörer runt om i världen. Vi kontrollerar alla leverantörer och koncernbolag med avseende på hållbarhet och efterlevnad av vår uppförandekod, för att garantera att deras verksamhet bedrivs på ett säkert sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Marknadsnärvaro

ASSA ABLOY har verksamhet i över 70 länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien/Stillahavsområdet. I alla de länder vi verkar i följer vi vår uppförandekod samt gällande lagar och affärsetiska bestämmelser. Vi kräver även att alla våra samarbetspartners och leverantörer gör detsamma.