Miljövarudeklarationer (EPD:er) och gröna byggnader

Sedan 2008 har ASSA ABLOY gått i bräschen för en mer transparent och hållbar global industri genom att delta i EPD-programmet.

Vad är en miljövarudeklaration?

En miljövarudeklaration är en kartläggning av en produkts miljöpåverkan, baserad på en detaljerad livscykelanalys (LCA) och verifierad av en ackrediterad tredje part.

Här finns standardiserad och enhetlig information som gör det möjligt att jämföra olika produkter genom att titta på olika faser av livscykeln. En miljövarudeklaration är ingen garanti för att produkten är energisnål eller hållbar, men den standardiserade och enhetliga informationen gör det möjligt att fatta ett välgrundat beslut om vilken lösning man ska välja.

Över
250
EPDer sedan 2008
Produktspecifika EPD
26
branschomfattande EPDer

Varför är miljövarudeklarationer viktiga för ASSA ABLOY?

Hållbarhet bidrar inte bara till att minska riskerna som är förknippade med klimatförändring och urbanisering, utan ökar dessutom den långsiktiga värdeutvecklingen av våra tillgångar. 

Därför går ASSA ABLOY i bräschen för en mer transparent och hållbar global industri och har inom ramen för EPD-programmet tagit fram över 250 miljövarudeklarationer sedan 2008. Med utgångspunkt från de internationellt erkända standarderna ISO 14025 och EN 15804 hjälper vi våra kunder att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystem som BREEAM och LEED samt minska byggnaders inverkan på miljön. 

Arbetar du med ett grönt byggprojekt?

Kontakta oss!