Låscylindrar

Låscylindrar

Låscylindrarna är smorda från fabrik för att garantera optimal funktion.

Smörjning/Underhåll skall ske med ASSA ABLOY Låsspray en gång varje år eller vid kärvande gång. Max 1 tryck per smörjning, låssprayen doserar automatiskt. Detta ökar väsentligt låsets funktionssäkerhet och livslängd. Översmörjning kan ge försämrad funktion.

Grafit får aldrig användas!

DeIcer ska användas då cylindern är igenfrusen eller kraftigt nedsmutsad. OBS efter användning av ASSA Lock Cleaner De-Ice så måste cylindern smörjas ca 10 minuter efteråt annars kommer onormalt slitage att uppstå.

Nycklar

Du sköter dina lås bäst genom att hålla nycklarna rena så det inte kommer in smuts i cylindern. Vanliga nycklar kan rengöras med vatten och tvål.

Trycken, Cylinderbehör, Draghandtag

Kontrollera att

• Produkterna är monterade enligt monteringsanvisning

• Tryckespinne, skruvar, och muttrar är rätt tillpassade vid montage, och efterdra vid behov.

• Eventuella O-ringar sitter monterade på tryckesskruvarna.

• Inga yttre omständigheter stör funktionen.

Underhåll

Torka beslagen med mjuk, lätt fuktad bomullstrasa för att avlägsna smuts på ytskiktet.

Rekommenderat serviceintervall 2 ggr/år. Högfrekventa dörrar bör kontrolleras flera gånger per år.

Hänglås

Hänglåsets mekanik är smort från fabrik. Smörj med ASSA ABLOY låsfett vid behov. Hänglåscylindern är smord från fabrik för att garantera optimal funktion. Smörjning/underhåll skall ske med ASSA ABLOY Låsspray en gång varje år eller vid kärvande gång. Max 1 tryck per smörjning, låssprayen doserar automatiskt. Detta ökar väsentligt låsets funktionssäkerhet och livslängd. Översmörjning kan ge försämrad funktion.

Grafit får aldrig användas!

ASSA ABLOY Lock cleaner De-icer ska användas då cylindern är igenfrusen eller kraftigt nedsmutsad. 

OBS! efter användning av ASSA ABLOY DeIcer så måste cylindern smörjas med ASSA ABLOY Låsspray ca 10 minuter efteråt annars kommer onormalt slitage att uppstå.