Barnskydd är både byggreglerat och viktigt att tänka på

/Local/assaabloyopeningsolutionsSE/F%c3%b6r%20hemmet/barn-med-katt-oppnar-yale-doorman.jpg

I hemmet och dess närhet inträffar mer än hälften av alla barnolyckor. Många hamnar på våra akutmottagningar efter att ha skadats i olycksfall. Många olycksfall kan undvikas helt med rätt förebyggande skydd.

Barn utvecklas genom att röra på sig och utforska omvärlden  runt ikring dem. De tar i saker, kryper, står och går. Så småningom lär de sig att behärska sin kropp till fulländning. Med de fantastiska framstegen görs ibland med betydande risker.

När man som förälder vill förebygga olyckor behöver man vara förutseende och rikta in sig på olika saker beroende på barnens ålder.

Säkerhetsregler för dig som bygger bostäder

När det gäller fönster och dörrar ska det enligt Boverkets regler finnas säkerhetbeslag på fönster och balkondörrar så att barn inte kan få upp dem, så är dock inte alltid fallet. Om det finns installerat skydd, men säkerhetsbeslagen är gamla, är det stor risk att de inte är godkända.

För att förhindra klämskador kan innerdörrar som brukar stå öppna behöva dörrstoppar.

Marknadens bredaste sortiment av lås för hemmet

ASSA ABLOY är världledande inom säkerhetsprodukter för hemmet och den större verksamheten. Se hela vårt sortiment över konusumentpodukter för att utvädera de i olka val som passar din sutiation.