Referenser

Skolor och förskolor

SKOL (Sisab Keys OnLine) är ett digitalt, decentraliserat nyckelhanteringssystem  baserat på CLIQ® och TRAKA som kraftigt reducerar CO2-utsläppen från SISAB:s entreprenörer och konsulter. Istället för att åka fram och tillbaka till SISAB:s huvudkontor för att kvittera ut och återlämna nycklar – hanteras nycklarna digitalt för SISAB:s omkring 600 fastigheter.

Läs mer

Industri

Säker nyckelhantering inomindustri och produktion

Den stora fördelen är en effektivare nyckelhantering genomminskad administration, säger Lars Rosenlund. Kommer ennyckel på drift kan den snabbt spärras av administratören.Ingen har längre några nycklar i fickan, utan nycklarna finnsistället i Trakaskåpen som är utplacerade i byggnaderna.

Ladda ner kundcase


Hemtjänst

Säker nyckelhantering på Olivia Hemtjänst

Spårbarhet och minskad administration är två stora fördelar med det digitala nyckelskåpet, Traka Touch, enligt Maria Segring, enhetschef på Olivia Hemtjänst i Åkersberga. Möjligheten att spåra vem som har en viss nyckel har gjort att personalen numera nästan alltid lämnar tillbaka nyckeln efter arbetspasset.

Ladda ner kundcase

Vårdcentral

Traka Touch och Låsteam Borås skapar trygghet för personalen

Hot och våld mot vårdpersonalen blir tyvärr allt vanligare. Då måste väktarna kunna ingripa snabbt och ibland låsa upp dörren till vårdavdelningen med nyckel. På Södra Älvsborgs sjukhus har väktarna tillgång till alla nycklar i nyckelskåpet Traka Touch. Det äldre skåp som fasats ut var beroende av ett fungerande datanätverk. Men Traka Touch fungerar både i nätverk med central administration och offline som hos Södra Älvsborgs sjukhus.

Ladda ner kundcase

Vårdcentral

Var är nycklarna till medicinskåpet?

Det är livsviktigt så jag behöver dem nu”. Så kunde ropeneka i lokalerna i Mansfield Medical Centre, en vårdcentral i Coventry i England. Det var innanman skaffade det intelligenta nyckelhanteringssystemet Traka21. Då var det ingen ordning alls.Nu är det ordning och reda; nycklarna finns alltid i tryggt förvar i skåpet när de inte används.

Ladda ner produktblad

Servicebilar

Enklare och säkrare hantering av bilnycklar

Garaget är det glömda rummet, menar det brittiska företaget Dura. De hjälper därför sinakunder att få ett funktionellt garage med en tilltalande interiör och tillhandahåller skräddarsyddagaragelösningar, till exempel skåp, hyllor och snygga, slitstarka golv.Dura har en stor fordonspark och nycklarna administreras med det intelligenta nyckelhanteringssystemetTraka21 från ASSA. Det ger ökad kontroll och säkerhet och spar mycket tid.

Ladda ner produktblad

Sjukhus

Så får sköterskorna mer tid för patienterna

I sjukhusens medicinskåp finns läkemedel som i orätta händer kan vara livsfarliga.I skåpen finns ibland också stöldbegärliga narkotiska preparat. Med det intelligenta ochlättanvända nyckelhanteringssystemet Traka får personalen kontroll över medicinskåpen.Det spar tid, som istället kan ägnas åt patienterna, och ger ökad säkerhet.

Ladda ner produktblad

Transport

Hantera nycklar med lastbilar

Wards of Olney är ett brittiskt flyttföretag, med verksamhet i Buckinghamshire,Milton Keynes, Bedford och Northampton. Wards hjälper såväl privatpersoner somföretag att flytta på ett smidigt och effektivt sätt. Bland kunderna finns bland annatden brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS, med flyttuppdrag som sträcker sig från småkontor till stora kliniker.

Ladda ner produktblad

Hemvård

Tryggare och enklare hemvård

Sverige har en åldrande befolkning. Hemtjänsten är därför en bransch som växer eftersom allt fler äldre och sjuka behöver vård, hjälp och stöd i hemmet. Verksamheterna drivs både i privat och kommunal regi och utförarna måste alltid kunna garantera ett säkert tillträde.

Ladda ner produktblad