Software House C.Cure 9000

/Local/assaabloyopeningsolutionsSE/F%c3%b6r%20f%c3%b6retaget/Systemplattformar/TRAKA-Integration-Software%20House.jpg

Nu kan ditt C.Cure 9000-system hantera åtkomst till dina företagsnycklar, fysiska tillgångar och flyttbara saker som bärbara datorer, radioapparater, PDA, testutrustning och mycket mer!

Med vår senaste integration till C.Cure 9000 från Software House kan administratörer nu anmäla C.Cure 9000-användare till Traka-databasen, bevilja åtkomstnivåer till våra nyckelskåp / intelligenta skåp och ta emot Traka-händelser och larm tillbaka till C.Cure 9000 för sömlös drift av våra nyckel- och kapitalhanteringslösningar.

Viktiga fördelar

  • Sömlös integration som möjliggör Traka systemadministration från bekant C.Cure 9000 miljö
  • Signifikant minskning av administrationskostnader och konsekventa data mellan Traka och C.Cure 9000
  • Individuella och gruppnivå uppdateringar till Traka-systemet i realtid
  • Traka händelser och larm utsatt för C.Cure 9000 i realtid
  • Kontroll av korthållaranläggning och platsåtkomst baserat på Traka-nyckel eller tillgångsstatus - t.ex. anställda kan inte lämna webbplatsen om inte nycklarna returneras till Traka
  • Enkel referens som används för både dörråtkomst och nycklar eller tillgångar säkrade i Traka
  • C.Cure 9000 användare blir nu ansvariga för saker som de har checkat ut och ser till att de returneras omedelbart efter användning och eventuella skador rapporteras omedelbart.

Vill du veta mer om TRAKA?