Vård och omsorg

SHARELOCK inom vård och omsorg

Att lämna nycklar till hemtjänst innebär en utmaning för kommuner, hemtjänstföretag och samtidigt en säkerhetsrisk för vårdtagaren. Vi erbjuder SHARELOCK som hanterar det befintliga mekaniska låshuset. SHARELOCK monteras tillsammans med den befintliga cylindern på din dörr - utan åverkan eller förändring på vare sig dörr eller befintligt låssystem. Användaren hanterar låset exakt på samma sätt som innan SHARELOCK monterades.

Hemtjänstpersonal hanterar samtliga sina vårdtagares lås med en nyckel tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.

Så här funkar det

  1. SHARELOCK kombinerar servicecylindern med användarcylindern som monteras efter funktionskrav, mekaniskt eller elektromekaniskt.
  2. Vårdpersonal använder sin servicenyckel, antingen mekanisk eller CLIQ Remote och får då tids- och behörighetsstyrd access.
  3. Fastighetsägaren använder sin vanliga befintliga nyckel.
  4. Alla händelser loggas i CLIQ Remote och kan följas av administratören.
  5. Administratör kan tids- och behörighetsstyra alla accesser och se loggar när CLIQ Remote används som servicenyckel.

CLIQ® Remote – Elektromekanisk låsning

Öka produktiviteten och säkerheten, och minska kostnaderna. CLIQ® Remote ger dig en individuellt anpassad, pålitlig och flexibel elektromekanisk låslösning.

Läs mer om CLIQ® Remote Säkerhetssystem

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Anpassat till flera branscher

Avfall och återvinning

Genom att montera en SHARELOCK kan entreprenörer använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ® Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom Avfall och återvinning

Räddningstjänst

Nu behöver du inte sätta upp separata fasadskåp till räddningstjänst. Istället kan du använda SHARELOCK med ett fristående system där enbart räddningstjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom räddningstjänst

Tekniska utrymmen

Vaktmästare kan använda sin fastighetsnyckel med sin mekaniska eller digitala cylinder. Samtidigt som entreprenörer använder SHARELOCK med ett fristående system där enbart entreprenören har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för tekniska utrymmen

Telekom, infrastruktur och energi & vatten

Genom att montera en SHARELOCK kan servicetekniker använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för telekom, infrastruktur och energi & vatten