Tekniska utrymmen

SHARELOCK för tekniska utrymmen

Känsliga utrymmen som hissar och el-centraler innehåller kritiska styrfunktioner som elektricitet, bredband och ventilation. Dessa behöver skyddas. SHARELOCK erbjuder din lokala tekniker och externa entreprenörer trygg och effektiv nyckelhantering. Med SHARELOCK får du koll på vem som har tillträde till tekniska utrymmen.

Med kombinationen SHARELOCK och CLIQ® Remote kan externa entreprenörer använda ett helt fristående digitalt system med tidstyrd access och full spårbarhet, samtidigt som lokala tekniker kan använda sin huvudnyckel och mekaniska eller digitala cylinder.

Så här funkar det

  1. SHARELOCK kombinerar servicecylindern med användarcylindern som monteras efter funktionskrav, mekaniskt eller elektromekaniskt.
  2. Tekniker använder sin servicenyckel, antingen mekanisk eller CLIQ Remote och får då tids- och behörighetsstyrd access.
  3. Fastighetsägaren använder sin vanliga befintliga nyckel.
  4. Alla händelser loggas i CLIQ Remote och kan följas av administratören.
  5. Administratör kan tids- och behörighetsstyra alla accesser och se loggar när CLIQ Remote används som servicenyckel.

CLIQ® Remote – Elektromekanisk låsning

Öka produktiviteten och säkerheten, och minska kostnaderna. CLIQ® Remote ger dig en individuellt anpassad, pålitlig och flexibel elektromekanisk låslösning.

Läs mer om CLIQ® Remote Säkerhetssystem

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Anpassat till flera branscher

Avfall och återvinning

Genom att montera en SHARELOCK kan entreprenörer använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ® Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom Avfall och återvinning

Räddningstjänst

Nu behöver du inte sätta upp separata fasadskåp till räddningstjänst. Istället kan du använda SHARELOCK med ett fristående system där enbart räddningstjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom räddningstjänst

Telekom, infrastruktur och energi & vatten

Genom att montera en SHARELOCK kan servicetekniker använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för telekom, infrastruktur och energi & vatten

Vård och omsorg

Hemtjänstpersonal hanterar sina vårdtagares lås med en nyckel tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.

Läs mer om SHARELOCK inom vård och omsorg