Räddningstjänst

SHARELOCK inom räddningstjänst

Räddningstjänster rycker ofta ut på larm från företag och organisationers lokaler. Om utryckningen leder till att brandkåren bryter sig in kan stora värden förloras. Ett sätt att komma runt problemet är att sätta upp nyckeltub. Detta sätts upp i anslutning till respektive lokal och nycklar eller passerkort kan hämtas vid behov.

Som ett alternativ till nyckeltub kan du installera SHARELOCK med en CLIQ® Remote-cylinder till din befintliga cylinder. Räddningstjänsten slipper då administration för att hämta ut en huvudnyckel, och fastighetens ägare slipper lämna ifrån sig några nycklar.

Så här funkar det

  1. SHARELOCK kombinerar servicecylindern med användarcylindern som monteras efter funktionskrav, mekaniskt eller elektromekaniskt.
  2. Räddningstjänst använder sin servicenyckel, antingen mekanisk eller CLIQ Remote och får då tids- och behörighetsstyrd access.
  3. Fastighetsägaren använder sin vanliga befintliga nyckel.
  4. Alla händelser loggas i CLIQ Remote och kan följas av administratören.
  5. Administratör kan tids- och behörighetsstyra alla accesser och se loggar när CLIQ Remote används som servicenyckel.

CLIQ® Remote – Elektromekanisk låsning

Öka produktiviteten och säkerheten, och minska kostnaderna. CLIQ® Remote ger dig en individuellt anpassad, pålitlig och flexibel elektromekanisk låslösning.

Läs mer om CLIQ® Remote Säkerhetssystem

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Anpassat till flera branscher

Avfall och återvinning

Genom att montera en SHARELOCK kan entreprenörer använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ® Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom Avfall och återvinning

Tekniska utrymmen

Vaktmästare kan använda sin fastighetsnyckel med sin mekaniska eller digitala cylinder. Samtidigt som entreprenörer använder SHARELOCK med ett fristående system där enbart entreprenören har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för tekniska utrymmen

Telekom, infrastruktur och energi & vatten

Genom att montera en SHARELOCK kan servicetekniker använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för telekom, infrastruktur och energi & vatten

Vård och omsorg

Hemtjänstpersonal hanterar sina vårdtagares lås med en nyckel tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.

Läs mer om SHARELOCK inom vård och omsorg