Avfall och återvinning

SHARELOCK inom avfall och återvinning

Sophämtning är en komplex verksamhet. Förr lämnade fastighetsägare ut fysiska nycklar till entreprenörer. Eftersom flera olika entreprenörer behöver access till samma utrymme är många nycklar i omlopp. Detta innebär en ökad säkerhetsrisk för fastighetsägare, företag och boende. Dessutom tvingas entreprenörerna att hantera många fysiska nycklar.

Genom att montera en SHARELOCK kan entreprenörer använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ® Remote. På detta sätt vet fastighetsägarna att entreprenörerna bara har tillgänglighet när de ska utföra sitt arbete. Alla accesser loggas i cylindern och förlorade nycklar går enkelt att spärra.

Så här funkar det

  1. SHARELOCK kombinerar servicecylindern med användarcylindern som monteras efter funktionskrav, mekaniskt eller elektromekaniskt.
  2. Entreprenörer använder sin servicenyckel, antingen mekanisk eller CLIQ Remote och får då tids- och behörighetsstyrd access.
  3. Fastighetsägaren använder sin vanliga befintliga nyckel.
  4. Alla händelser loggas i CLIQ Remote och kan följas av administratören.
  5. Administratör kan tids- och behörighetsstyra alla accesser och se loggar när CLIQ Remote används som servicenyckel.

CLIQ® Remote – Elektromekanisk låsning

Öka produktiviteten och säkerheten, och minska kostnaderna. CLIQ® Remote ger dig en individuellt anpassad, pålitlig och flexibel elektromekanisk låslösning.

Läs mer om CLIQ® Remote Säkerhetssystem

Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Anpassat till flera branscher

Räddningstjänst

Nu behöver du inte sätta upp separata fasadskåp till räddningstjänst. Istället kan du använda SHARELOCK med ett fristående system där enbart räddningstjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK inom räddningstjänst

Tekniska utrymmen

Vaktmästare kan använda sin fastighetsnyckel med sin mekaniska eller digitala cylinder. Samtidigt som entreprenörer använder SHARELOCK med ett fristående system där enbart entreprenören har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för tekniska utrymmen

Telekom, infrastruktur och energi & vatten

Genom att montera en SHARELOCK kan servicetekniker använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskas funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, kan SHARELOCK användas med CLIQ Remote.

Läs mer om SHARELOCK för telekom, infrastruktur och energi & vatten

Vård och omsorg

Hemtjänstpersonal hanterar sina vårdtagares lås med en nyckel tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskas funktioner för spårbarhet, behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.

Läs mer om SHARELOCK inom vård och omsorg