Hej säkerhetsinstallatör!

Är du öppen för framtidens passersystem?

Via Incedo™ Open kan du med enkelhet projektera, planera och hantera lägenheter och företag i ett passersystem. Incedo™ Open erbjuder installation on-line- och off-line, digital nyckelhantering och visuell planering.

Öppnar för nya affärsmöjligheter

Incedo™ Open öppnar en möjlighet till ömsesidiga, gynnsamma och långsiktiga affärsrelationer mellan dig, fastighetsägare och företag.

Erbjud flexibilitet och kvalitet

Ingen komplex installation. Incedo™ Open kopplar du till existerande datanätverk. Om din kund önskar säkra fler dörrar adderar du dessa och förbereder installation via Incedo™ Opens interaktiva gränssnitt. Montera hårdvara och koppla upp (med eller utan kabel) till centralenheter. Följ installationens status via sökbar karta i Incedo™ Open.

Projektera mera

Webgränssnitt, import av fastighetsritningar, sökbar karta och drag n drop-funktion underlättar projektering. Systemet ligger tryggt i en säker molntjänst.

PULSE öppnar lägenhetsdörrar

PULSE digitala låssystem ingår i Incedo™ Open. Det erbjuder offline för allmänna dörrar och lägenhetsdörrar. PULSE digitala nyckel har inte batterier. Den genererar elektricitet genom användning, vilket gör att du slipper kostsamma och tidskrävande batteribyten. PULSE digitala cylinder passar standarddörrar.

Försvinner en nyckel behöver du inte byta låset. Din fastighetsägaren spärrar din borttappade nyckel, ger dig en ny nyckel med samma behörigheter som den borttappade.

Systemet installeras kabelfritt.

Incedo™ Open är en flexibel plattform

Med Incedo™ Open i fastigheten kan passerkontroll växa över tid. Välj att plocka de russin ur kakan som passar nu. Lägg till eller plocka bort tjänster och produkter allt eftersom behoven förändras.

Incedo™ Opens fördelar

Molnbaserat passersystem
 • Kräver inte egen server
 • Driftsäkert via Amazon Web Service
 • Enkelt att bygga ut
 • Enkelt att uppgradera från distans
Digital nyckelhantering
 • Ingen huvudnyckel
 • Digitala PULSE-cylindrar och nycklar förenklar vid flytt av passersystem (försäljning och köp av fastigheter)
Grafisk planering och hantering
 • Sökbar interaktiv karta
 • Importera fastighetsritningar
 • Placera ut läsare, porttelefoner och digitala cylindrar via interaktiv fastighetsritning
 • Följ systemens status och få tydliga indikeringar om något är fel
Funktioner för flerbostadsfastigheter och för små och medelstora företag
 • Hantera hyreskontrakt och lägenhetsinformation för flerbostadsfastigheter
 • Hantera hyreskontrakt och företagsinformation för kommersiella fastigheter
 • Hantera styrning av extern larmanläggning för små och medelstora företag
Produkter
 • Nya porttelefonen WellCom
 • PULSE digitala låsystem
 • ASSA ABLOYs godkända produkter
Kommande funktionalitet
 • Gränssnitt (API) för tredjepartsintegrationer
 • API för integration till befintliga ARX- och Multiaccessanvändare
 • ASSA ABLOYs kommande produkter och tjänster integreras i Incedo Open