Hej IT- eller säkerhetschef! Öppna för att skapa en trygg miljö

Nu slipper du underhåll av servrar och kopierade nycklar

Incedo™ Open är ett passagesystem med modern topologi som öppnar fastigheter för nya innovativa säkerhetsprodukter. Systemet har hög säkerhetsnivå, på molnnivå faktiskt. Via den molnbaserade programvaran slipper du lokala servrar, manuell hantering av serverunderhåll och uppgraderingar samt backuper.

Projektera mera

Visuellt webgränssnitt, import av fastighetsritningar och drag-n-drop-funktion underlättar projektering.

Färsk data skapar trygghet

Alla systemenheter är uppkopplade 24 timmar om dygnet alla dagar om året mot AWS, vilket betyder att programvaror och nycklar alltid har senaste uppdateringar och uppgraderingar. Är en nyckel spärrad sprids informationen i passersystemet.

Incedo™ Open är en flexibel plattform

Med Incedo™ Open i fastigheten kan passerkontroll växa över tid. Välj att plocka de russin ur kakan som passar nu. Lägg till eller plocka bort tjänster och produkter allt eftersom behoven förändras.

Krypterade komponenter

Systemet innefattar krypterade komponenter kopplade till anläggningen och användarnas nycklar.

Alltid anpassad kostym

Incedo™ Open är föränderligt och öppnar upp för många framtida typer av fastighetsnära tjänster och säkerhetslösningar.

Incedo™ Opens fördelar

Molnbaserat passersystem
 • Kräver inte egen server
 • Driftsäkert via Amazon Web Service
 • Enkelt att bygga ut
 • Enkelt att uppgradera från distans
Digital nyckelhantering
 • Ingen huvudnyckel
 • Digitala PULSE-cylindrar och nycklar förenklar vid flytt av passersystem (försäljning och köp av fastigheter)
Grafisk planering och hantering
 • Sökbar interaktiv karta
 • Importera fastighetsritningar
 • Placera ut läsare, porttelefoner och digitala cylindrar via interaktiv fastighetsritning
 • Följ systemens status och få tydliga indikeringar om något är fel
Funktioner för flerbostadsfastigheter och för små och medelstora företag
 • Hantera hyreskontrakt och lägenhetsinformation för flerbostadsfastigheter
 • Hantera hyreskontrakt och företagsinformation för kommersiella fastigheter
 • Hantera styrning av extern larmanläggning för små och medelstora företag
Produkter
 • Nya porttelefonen WellCom
 • PULSE digitala låsystem
 • ASSA ABLOYs godkända produkter
Kommande funktionalitet
 • Gränssnitt (API) för tredjepartsintegrationer
 • API för integration till befintliga ARX- och Multiaccessanvändare
 • ASSA ABLOYs kommande produkter och tjänster integreras i Incedo Open