Bilaga 1: Tjänstebeskrivning

1. Bakgrund

Denna tjänstebeskrivning för Incedo Open utgör en bilaga till, och därmed en integrerad del av, avtalet för digitala tjänster ("Avtalet"). Begrepp med inledande versal som inte definieras i detta dokument ska ha den betydelse som anges i Avtalet.

1.1. Beskrivning

Tjänsten innefattar följande funktioner.

 • Server, Lagring, Backup
 • Programvarulicenser
 • Support gällande frågor kring drift av tjänsten
 • Nätverk
 • Säkerhetsuppdateringar
 • Senaste version av programvara
 • Tre stycken operatörskonton

Assa Abloy säkerställer att de Tjänster Kunden har beställt kan nås via Internet.
Assa Abloy förser Kunden och Partnern med inloggningsuppgifter. Detta sker automatiskt vid uppstart av Tjänsten. Kundens och Partnerns namn och epost för inloggning anges i Orderformuläret vid beställning.

I Tjänsten ingår det tre stycken operatörskonton. För fler operatörskonton beställer ni "INCEDO OPEN EXTRA OPERATORS".

Backuper av system utförs dagligen. Vid eventuella fel återställs informationen till senaste fungerande backup. Om Kunden av någon anledning orsakar förstörelse av data, och vill ha en återställning gjord till en tidigare upplaga, kan det göras mot en avgift enligt Assa Abloys vid var tid gällande timtaxa för sådana tjänster.

Assa Abloy strävar efter att säkerställa att Tjänsten är säker. Säkerhetsuppdateringar ingår i Tjänsten och implementeras löpande av Assa Abloy. I Tjänsten ingår även att Assa Abloy löpande uppdaterar funktioner, användargränssnitt samt alla programvaror som ingår i Tjänsten. För undvikande av missförstånd har Assa Abloy rätt att utföra sådana uppdateringar när Assa Abloy anser att det är påkallat, men dock ingen skyldighet, enligt vad som framgår av Avtalet.

2. Support

Kunden kan kontakta Assa Abloys support gällande frågor kring drift av Tjänsten. För öppettider och hur ni når teknisk support se hemsidan: https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/support-service/.

Användar- och felsöknings-support ingår inte i Tjänsten utan hanteras vanligtvis utav en Partner.

3. Kundens ansvar

Det är Kundens ansvar att uppdatera hårdvaran innan den blir inkompatibel med Tjänsten. Assa Abloy kommer tillhandahålla de uppdateringsfiler som behövs, och via epost eller via Tjänsten informera om när de behöver appliceras på hårdvaran. Vid viktiga säkerhetsuppdateringar kan Kunden på kort varsel bli informerad om att uppdatering krävs. Om Kunden inte uppdaterar hårdvaran enligt instruktion finns det risk att Tjänsten inte fungerar på avsett sätt.
Kunden ansvarar för att fungerande koppling finns mellan passersystemet och Internet.
Kunden ansvarar för hanteringen av operatörskonton.

4. Försöksperiod

Du kan välja att få tillgång till Tjänsten innan abonnemanget startar (max 3 månader), och har då möjlighet att programmera upp systemet kostnadsfritt under denna tid. Systemet kan inte tas i drift under denna tid, exempelvis för att testa att dörrar fungerar, utan det är enbart till för att du ska kunna förbereda programmeringen innan driftsättningen.

5. Information

Information kring Tjänsten kommuniceras via epost till Kunden och Partnern (om du har valt Partner i samband med din beställning).

6. Tilläggsbeställningar

För att utöka Tjänsten görs en tilläggsbeställning via Orderformuläret i enlighet med den procedur som beskrivs i Avtalet. Det är endast Partners som kan lägga en tilläggsbeställning för att utöka Kundens system.

7. Tjänster

7.1. Information

Nedan följer information kring de tjänster som går att välja till tjänsten "INCEDO OPEN" på avtalsdagen. Listan över tjänster som kan väljas utökas i takt med att tjänsten utvecklas.

Dörrar och Lås

 • Tjänsten "INCEDO OPEN ONLINE DOORS" innefattar funktionalitet för programmering och administration avseende dörrar där passage godkänns av centralenhet. Systemet begränsas till antalet dörrar som beställts.
 • Tjänsten "INCEDO OPEN OFFLINE APERIO LOCKS" innefattar funktionalitet för programmering och administration avseende Aperio-lås kopplade till person, passagerättigheter lagras på nyckel/passerkort. Funktionen begränsas till antalet Aperio-lås som beställts.
 • Via Tjänsten "INCEDO OPEN PULSE LOCKS" får du access till funktioner för att kunna programmera digitala cylindrar i ditt system. Programmering av nycklars rättigheter laddas ner via Tjänsten och över till en bärbar USB-enhet (köps separat via Certifierad Partner) som sedan används för att programmera cylindrar. Tjänsten begränsas till antalet lås som väljs i Orderformuläret.
 • Tjänsten "INCEDO OPEN ENTRY PHONE DOORS" innefattar funktionalitet för programmering och administration avseende porttelefoner. Funktionen begränsas till antalet porttelefondörrar som beställts. Omfattning av antal samtal via porttelefon baseras på nivå enligt tjänsten "INCEDO OPEN TELE".

7.2. Tilläggstjänster

 • Tjänsten "INCEDO OPEN TELE" är en telefonitjänst som möjliggör samtal från porttelefonen via Internet, till fasta telefoni- och mobilnätet. Gäller endast samtal inom länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 • Tjänsten "INCEDO OPEN REMOTE UNLOCK" innebär att man kan låsa upp samma dörrar som man kan med sin elektroniska nyckel via mobilapplikationen som tillhandahålls av Assa Abloy. Mobilapplikationen finns att hämta från App Store och Google Play.
 • Tjänsten "INCECDO OPEN WELLCOM CAMERA" innebär att personer via mobilapplikation som tillhandahålls av Assa Abloy kan se bild från porttelefondörrens kamera vid pågående samtal från porttelefondörren. Mobilapplikationen finns att hämta från App Store och Google Play.