Bilaga 2: Tjänster och priser

Bakgrund

Detta dokument utgör en bilaga till, och därmed en integrerad del av, avtal för digitala tjänster (”Avtalet”). Begrepp med inledande versal som inte definieras i detta dokument ska ha den betydelse som anges i Avtalet.

 

Prislista avser år 2021. Alla priser är årliga och är exklusive moms.

 

ASSA ABLOY Incedo Open - Funktioner

Antal

Benämning

Beställn.
Nummer

Pris i SEK

   

Incedo Open Grundavgift

 

1

Grundavgift

S665000998

1500,00

   

Incedo Open Online Dörrar

 

1

Online Dörrar 1 - 49

S665003998

230,00

1

Online Dörrar 50 - 199

S665003998

180,00

1

Online Dörrar 200 - 999

S665003998

150,00

1

Online Dörrar 1000+

S665003998

120,00

   

Incedo Open Aperio Dörrar

 

1

Aperio Dörrar 1 - 49

S665004998

110,00

1

Aperio Dörrar 50 - 199

S665004998

90,00

1

Aperio Dörrar 200 - 999

S665004998

70,00

1

Aperio Dörrar 1000+

S665004998

50,00


 

   

WellCom Antal Porttelefoner

 

1

Porttelefon 1 - 49

S665006998

330,00

1

Porttelefon 50 - 199

S665006998

260,00

1

Porttelefon 200 - 999

S665006998

210,00

1

Porttelefon 1000+

S665006998

160,00

   

WellCom Porttelefoni Samtal

 

1

Porttelefoni  150

S665011998

1800,00

1

Porttelefoni  300

S665011998

2640,00

1

Porttelefoni  500

S665011998

4128,00

1

Porttelefoni 1000

S665011998

6432,00

1

Porttelefoni 3000

S665011998

17928,00

1

Porttelefoni 9000

S665011998

51168,00

   

Incedo Open Funktioner

 

1

Bild från Porttelefonkamera

S665013998

1200,00

1

Text till tal

S665012998

1500,00

1

Fjärröppna

S665010998

1200,00

1

Incedo Open Extra Operatör 1)

S665002998

480,00


 

ASSA ABLOY PULSE - Mjukvara

Antal

Benämning

Beställn.
Nummer

Pris i SEK

   

Incedo Open PULSE

 

1

Incedo Open License SaaS 1-49 cylindrar

S665007998

900,00

1

Incedo Open License SaaS 50-199 cylindrar

 

1400,00

1

Incedo Open License SaaS 200-999 cylindrar

 

3500,00

1

Incedo Open License SaaS 1000-4999 cylindrar

 

8500,00

1

Incedo Open License SaaS 5000+ cylindrar

 

19500,00

   

Incedo Open - Operatörer

 

1

Incedo Open Extra Operatör 1)

S665002998

480,00

 

 

1) Grundlicensen innehåller tre operatörslicenser, för att utöka detta köps extra operatörer som styck.

Priserna baseras på antalet dörrar eller låscylindrar i systemet.