1. Bakgrund

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”nedan Avtalet”) reglerar de villkor som gäller för behandling av personuppgifter som Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB utför såsom personuppgiftsbiträde åt kunden i samband med de tjänster som regleras av Tjänsteavtalet, till vilka detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör Bilaga 3.