9. Partner

9.1 Kunden bekräftar härmed att Partnern, på uppdrag av Kunden, har rätt att beställa Tjänster samt att löpande under avtalstiden beställa tillägg av ny Tjänst , ta bort Tjänster och tillval och/eller justering av befintlig Tjänst. Sådana beställningar träder dock inte ikraft förrän Kunden godkänt beställningarna genom elektronisk signering. Kunden är också medveten om att Partnern kan hjälpa Kunden med bl.a. support, installationer och liknande tjänster.

9.2 Kunden är medveten om att Partnern är ett fristående bolag från Assa Abloy och att Partnern endast förmedlar Assa Abloys tjänster. För undvikande av missförstånd ansvarar Kunden själv för att ingå relevanta avtal med Partnern (detta inkluderar samtliga avtal som krävs för att uppfylla gällande integritets- och personuppgiftslagstiftning, exempelvis personuppgiftsbiträdesavtal och, i förekommande fall, s.k. underbiträdesavtal). Assa Abloy ska inte vara skyldig att ersätta någon skada, varken direkt eller indirekt, som orsakats av en Partner. Assa Abloy ansvarar inte heller på något sätt för det arbete som Partnern utför eller för Partnerns skyldigheter eller angelägenheter i övrigt.