7. Kontaktperson

Kunden ska utse en (1) kontaktperson inom Kundens organisation som är den representant inom Kundens organisation som kan kontakta Assa Abloy i praktiska frågor som rör bl.a. support av Tjänsterna och som Assa Abloy har den löpande kontakten med i fråga om Tjänsterna. Kontaktpersonen väljs i Orderformuläret och kan bytas ut under avtalstiden genom att skriftligen meddela Assa Abloys kundservice detta.