6. Tredjepartskoppling

Parterna är medvetna om att det kan bli möjligt att koppla upp andra tredjepartstjänster mot Tjänsterna. Assa Abloy ansvarar inte för sådana tredjepartstjänster, tredjepartskopplingar eller för att sådana tredjepartstjänster är kompatibla med Tjänsterna, såvida inte Assa Abloy uttryckligen kommunicerat detta till Kunden. Assa Abloy ska inte vara ansvarig för att Kund inte kan använda sådana tredjepartstjänster.