20. Överlåtelse

Varken Assa Abloy eller Kunden får överlåta Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. Dock får Assa Abloy överlåta Avtalet till annan part inom sin koncern.