13. Kundens data

13.1 Kunden innehar samtliga rättigheter till sin data som hanteras inom ramen för Tjänsterna. Assa Abloy har dock rätt att använda Kundens data för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet, för statistiska ändamål samt för att förbättra och utveckla Tjänsten. Assa Abloy har vidare rätt att överföra Kundens data till underleverantörer och/eller samarbetspartners för att kunna leverera och/eller utveckla Tjänsterna.
13.2 Kunden ska se till att eventuell data som Kunden kan komma att lagra vid användning av Tjänsterna är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara och att Kundens data inte på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Tjänsterna eller relaterade system. Om Kunden ställer egen data till förfogande ska Kunden vidare se till att den inte gör intrång i tredje mans rättigheter eller på annat sätt står i strid med tillämplig lag.