11. Konsulttjänster och tillkommande arbete

Om Assa Abloy utför tjänster utöver vad som omfattas av Tjänsterna eller detta Avtal i övrigt, debiteras Kunden för arbetet enligt Assa Abloys vid var tid gällande timtaxa för sådana tjänster (t.ex. om Assa Abloy ska bistå vid migration eller extraktion av Kundens data ur Tjänsterna). Sådana tjänster kan vara beställda av Kunden eller Partnern eller bestå i merarbete som Kunden förorsakat Assa Abloy