Avtalsvillkor för Incedo™ Open

Nedan visas avtalsvillkoren som gäller för programvaran Incedo™ Open.